50+ Nepali Love Sayari छायाको खोज: एक प्रेम कथा - Finding Shadows: A Love Story

Suresh Gurung
By -
0

 

छायाको खोज: एक प्रेम कथा - Finding Shadows: A Love Story, Tearful,Darkness,Your Shadow,Love Story,Inner Turmoil,Your Love,Importance of Life,Memories,Source of Happiness,Hope

एक आँसुले देखिए जस्तो अँध्यारो,
मेरो जीवन भरी एक प्रेम कथा।

***************

तिम्रो मनमा बसेको मेरो छाया,
म छुँदै छुँदै तिम्रो छाया बन्दैछु।

***************

तिम्रो हातले छुने मेरो वातावरण,
तिम्रो अभावमा मेरो जीवन अशान्ति।

***************

साँझ बिताएर उमेदमा बाँधिए,
तिम्रो नाम भन्दा मेरो सांस गहिरो।

***************

तिमी भएको जीवनको महत्व,
मृत्युसम्म बाँधिएको तिम्रो प्यार।

***************

तिम्रो छाया जस्तो भएको संसार,
म जिउने छु, तिमी छाड्ने तिम्रो छाया।

***************

तिम्रो दूरी भए पनि तिम्रो यादमा,
म जीउँदैछु, तिम्रो ख्यालमा नजिक।

***************

प्रेम को आसमा बादल छन् छाएको,
खोज्दैछु मैले, तिम्रो छाया मा।

***************

तिम्रो बिना जीवन अधूरो,
तिम्रो साथमा मेरो खुशीको स्रोत।

***************

अँध्यारोमा डुबेको जस्तो मेरो जीवन,
तिम्रो प्यार संग उज्यालो छन् फैलाइएको।

***************

तिम्रो अभावमा मेरो छाया,
खोज्दै खोज्दै, तिम्रो यादमा।

***************

तिमी नभई, त मेरो सपना हौ,
तिम्रो प्रेमले बनाइएको मेरो सजिलो।

***************

तिम्रो छाया जस्तो मेरो जीवन,
तिमी नभई, मैले हुँदैछु तिम्रो यात्रामा।

***************

तिम्रो प्यारले बनाइएको एक कहानी,
जो नै आखिर असलिमा हारी।

***************

तिम्रो अभावमा मेरो जीवनको अर्थ,
तिम्रो प्यारमा बसेको मेरो मूल अवस्था।

***************

तिम्रो प्रेमले बनाइएको सपना,
जो नै आखिर मेरो जीवनको मूल।

***************

तिम्रो बिना जीवन अधूरो,
तिम्रो साथमा मेरो सुखको स्रोत।

***************

तिम्रो प्रेमको जलवा भन्दा,
मैले झेलेको कसैलाई पनि आँसु।

***************

तिम्रो बिना मेरो जीवन निराश,
तिम्रो साथमा मेरो खुशीको लागि आश।

***************

तिम्रो प्रेमले बनाइएको एक कहानी,
जो नै आखिर मेरो हारी।

***************

तिम्रो अभावमा मेरो छाया,
तिमी नभई, मैले बसेको तिम्रो यादमा।

***************

तिम्रो प्यारले बनाइएको एक कहानी,
जो नै आखिर मेरो हारी।

***************

तिम्रो बिना मेरो जीवन अधूरो,
तिम्रो साथमा मेरो सुखको स्रोत।

***************

तिम्रो प्रेमको जलवा भन्दा,
मैले झेलेको कसैलाई पनि आँसु।

***************

तिम्रो बिना मेरो जीवन निराश,
तिम्रो साथमा मेरो खुशीको लागि आश।

***************

तिम्रो प्रेमले बनाइएको एक कहानी,
जो नै आखिर मेरो हारी।

***************

तिम्रो अभावमा मेरो छाया,
तिमी नभई, मैले बसेको तिम्रो यादमा।

***************

तिम्रो प्यारले बनाइएको एक कहानी,
जो नै आखिर मेरो हारी।

***************

तिम्रो बिना मेरो जीवन अधूरो,
तिम्रो साथमा मेरो सुखको स्रोत।

***************

तिम्रो प्रेमको जलवा भन्दा,
मैले झेलेको कसैलाई पनि आँसु।

***************

तिम्रो बिना मेरो जीवन निराश,
तिम्रो साथमा मेरो खुशीको लागि आश।

***************

तिम्रो प्रेमले बनाइएको एक कहानी,
जो नै आखिर मेरो हारी।

***************

तिम्रो अभावमा मेरो छाया,
तिमी नभई, मैले बसेको तिम्रो यादमा।

***************

तिम्रो प्यारले बनाइएको एक कहानी,
जो नै आखिर मेरो हारी।

***************

तिम्रो बिना मेरो जीवन अधूरो,
तिम्रो साथमा मेरो सुखको स्रोत।

***************

तिम्रो प्रेमको जलवा भन्दा,
मैले झेलेको कसैलाई पनि आँसु।

***************

तिम्रो बिना मेरो जीवन निराश,
तिम्रो साथमा मेरो खुशीको लागि आश।

***************


Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)